Thursday, 27 January 2022

คำถามยอดนิยม

คำถาม 1 :   ติดแบล็คลิสต์ มีหนี้ค้างชำระในเครดิตบูโร  สมัครบัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคล แล้วจะได้รับการอนุมัติหรือไม่

ตอบ  :     โอกาสถูกปฏิเสธ ไม่อนุมัติสูงมาก   หากเรามีประวัติค้างชำระ ต้องเคลียร์หนี้ให้เป็นปกติก่อน   โดยประวัติที่ชำระหนี้ล่าช้าจะเก็บในข้อมูลเครดิตบูโร 36 เดือน (หากวันนี้ เช่น มิ.ย.60 เคลียร์หนี้จบ นับไปอีก 3 ปี ข้างหน้า (มิ.ย.2563) จึงจะไม่มีประวัติค้างชำระหนี้ ปรากฎอยู่ในระบบ แต่หากต้องการสมัครควรรอไปอีก อย่างน้อย 6 เดือน ในระหว่างนี้หากมีหนี้สินเชื่ออื่นอยู่ ต้องชำระให้ตรงเวลาอย่าให้เกิดมีหนี้ค้างชำระ / ชำระล่าช้าอีก แล้ว จึงลองยื่นสมัครดู  ทั้งนี้ การจะอนุมัติบัตรหรือสินเชื่อ ยังขึ้นอยู่กับนโยบายสินเชื่อของธนาคารแต่ละแห่งด้วย บางธนาคารอาจ ok หรือบางธนาคารอาจกำหนดไว้ว่า ต้องชำระหนี้เสร็จสิ้น เป็นอย่างน้อย 2 ปี ก็ได้

คำถาม 2 :  อยากได้วงเงินอนุมัติเยอะ อนุมัติให้มากกว่า 2 เท่าตัว เช่น 10 เท่าของเงินเดือน ต้องทำอย่างไร

ตอบ  :    สมัครบัตรเครดิต หรือสินเชื่อ มากกว่า 2 ใบ   โดยในเว็บ CashOnline สามารถสมัครได้ทุกบัตรและสินเชื่อ  โดยกดสมัคร ทีละ 1 บัตร

คำถาม 3 :  รายได้ต่อเดือนที่สมัครได้ คำนวณอย่างไร

ตอบ  :    รายได้ต่อเดือน =  เงินเดือน + รายได้ที่รับประจำ (เช่น ค่าตำแหน่ง  ค่าวิชาชีพ) +  รายได้อื่นๆ  (เช่น OT จะใช้ค่าประมาณ 70% x OT)

  • ตัวอย่าง    เงินเดือน 16,000 บาท  ค่าตำแหน่ง 2,000 บาท  ค่าวิชาชีพวิศวกร 1,000 บาท  โอที เดือนละ 3,000 บาท  (ได้รับอย่างน้อย 3-6 เดือน)  
  • รายได้ต่อเดือน = 16,000 + 2,000 + 1,000 + (70% x 3,000)   = 21,100 บาท

คำถาม 4 :  รับเงินเดือนเป็นเงินสด ไม่เข้าบัญชีธนาคาร สมัครได้หรือไม่

ตอบ  :   สมัครไม่ได้  เนื่องจากธนาคารกำหนดไว้ว่าต้องแสดงบัญชีธนาคารที่มีรายการเงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 - 6 เดือน   สำหรับหลักฐานแสดงรายได้ประกอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 

คำถาม 5 :  พนักงานรายวันสมัครได้หรือไม่

ตอบ  :    ธนาคารกำหนดคุณสมบัติไว้ ให้ผู้สมัครต้องเป็นพนักงานประจำ หรือพนักงานเงินเดือน  ดังนั้น พนักงานรายวัน  พนักงานอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว สมัครไม่ได้